Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 44 din 30 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 7 octombrie 2013Data intrării în vigoare 07-10-2013
    Formă consolidată valabilă la data 17-11-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-11-2014 până la data de 24-06-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 44 din 30 septembrie 2013, publicate în Monitorul Oficial nr. 622 din 7 octombrie 2013, la data de 17 Noiembrie 2014 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: REGULAMENTUL nr. 8 din 21 mai 2014; REGULAMENTUL nr. 15 din 10 noiembrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,în urma deliberărilor care au avut loc în şedinţa din data de 25 septembrie 2013,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit.Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).