Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 724 din 28 decembrie 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 05-01-2011
    Formă consolidată valabilă la data 30-10-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-10-2014 până la data de 23-04-2019

    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 Octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 425 din 4 martie 2011; ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012; INSTRUCŢIUNILE din 30 septembrie 2014 puse în aplicare de ORDINUL nr. 437 din 30 septembrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 46^2 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3