Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.110 din 13 octombrie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014Data intrării în vigoare 23-10-2014

  Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 85 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 şi art. 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,luând în considerare Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 54.519 din 2 septembrie 2014,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.113/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/14, Norme de organizare şi funcţionare a colegiilor militare liceale"*)._________ *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.113/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea Duşa
  Bucureşti, 13 octombrie 2014.Nr. M.110.
  Anexă Deschideți INSTRUCŢIUNIprivind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare