Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(Legea nr. 134/2010 republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 august 2012Data intrării în vigoare 15-02-2013
  Formă consolidată valabilă la data 19-10-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-10-2014 până la data de 04-06-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.545 din 03-08-2012

  ----------
  Notă CTCE
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 Octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.---------
  **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 134/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, a fost modificată şi completată prin Legea nr. 76/2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2012.
  Notă CTCE Conform art. IV din LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012, dispoziţiile art. III din LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012, se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, respectiv 1 februarie 2013, conform alin. (1) al art. 81 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, astfel cum a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 august 2012.Conform pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, în forma modificată potrivit art. V din acest act normativ.
  Notă CTCE
  Titlul PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilDomeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCapitolul I