Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 85 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014Data intrării în vigoare 18-09-2014În temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi art. 153 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/ divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Din momentul transmiterii de către solicitant a cererii de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei către operatorul licenţiat, procedura devine obligatorie.
  Articolul 2Operatorii licenţiaţi din domeniul energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Pentru asigurarea soluţionării disputelor/ divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, operatorii licenţiaţi vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 10 septembrie 2014.Nr. 85.Anexă Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelorprivind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei