Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DISPOZIŢIE nr. 8 din 25 iulie 2014pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant
EMITENT
 • COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2014Data intrării în vigoare 26-08-2014

  În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,având în vedere propunerea Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie din data de 25 iulie 2014,preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:Articolul 1Se aprobă condiţiile minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.Articolul 2Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comitetului director alColegiului Psihologilor din România,Mihai AniţeiBucureşti, 25 iulie 2014.Nr. 8.Anexa CONDIŢIILE MINIME GENERALEprivind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta despecializare psiholog practicant
  *Font 7*┌──────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Specialitatea │ Treapta de │ Structura formării profesionale │ Total număr │ Durata minimă ││ │ specializare ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ de ore │ (an/ani) ││ │ │ Formare │ Autocunoaştere │ Supervizare │ (minim) │ ││ │ │ profesională │ şi dezvoltare │ profesională │ │ ││ │ │complementară*) │ personală/ │ (minim) │ │ ││ │ │ (minim) │ practică, după │ │ │ ││ │ │ │ caz │ │ │ ││ │ │ │ (minim) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Consiliere │Psiholog practicant│250 de ore │50 de ore │ 0 │300 de ore │1 an şi 6 luni ││psihologică**)│sub supervizare │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │Psiholog practicant│250 de ore │50 de ore │50 de ore │350 de ore (din │2,5 ani ││ │autonom │(efectuate deja │(efectuate deja │(contract de │care 300 │ ││ │ │în prima │în prima │supervizare │efectuate în │ ││ │ │perioadă - 1 an │perioadă - 1 an │profesională) │prima perioadă -│ ││ │ │şi 6 luni) │şi 6 luni) │ │1 an şi 6 luni) │ │├──────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤
  │ │├──────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤│Psihoterapie │Psiholog practicant│ │ │ │ │ ││**) │sub supervizare │500 de ore │150 de ore │ 0 │650 de ore │ 2 ani ││ ├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │Psiholog practicant│500 de ore │150 de ore │150 de ore │800 de ore (din │ 3 ani ││ │autonom │(efectuate deja │(efectuate deja │(minimum 2 ani) │care 650 │ ││ │ │în primii 2 ani)│în primii 2 ani)│ │efectuate deja │ ││ │ │ │ │ │în primii 2 ani)│ │├──────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├──────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤│Psihologie │Psiholog practicant│500 de ore │ │50 de ore │ │ ││clinică │autonom │(250 de ore/an) │ 0 │(minimum 1 an) │550 de ore │ 2 ani ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘
  __________ *) Formarea profesională complementară formării iniţiale este valabilă numai cu condiţia realizării într-un program de formare profesională complementară avizat de către Colegiul Psihologilor din România, certificatul/diploma care atestă formarea profesională complementară având rubrici exprese pentru sigla şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei profesionale. Diploma/Certificatul va conţine sau va avea în anexă/anexe, în mod obligatoriu, numărul de ore total şi perioada stagiului de formare profesională complementară. Diploma/Certificatul emisă/emis de către furnizorul de formare profesională conţine număr şi serie, respectiv numele şi prenumele titularului.
  ** Formarea profesională complementară formării iniţiale în psihoterapie/consiliere psihologică se realizează pentru o metodă psihoterapeutică, aceasta putând conţine un număr mai mare de ore de formare profesională faţă de minimul prevăzut în prezenta anexă, în funcţie de standardul de formare în metodă, raportat la standardul internaţional stabilit de către deţinătorul dreptului de autor asupra metodei, potrivit competenţelor profesionale dobândite şi nivelului tipului de psihoterapie, după caz.__________