Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010Data intrării în vigoare 05-09-2010
    Formă consolidată valabilă la data 13-08-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-08-2014 până la data de 24-05-2019
    --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 August 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 116 din 24 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 418 din 3 iulie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Partea I Titlul I Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publiceCapitolul I Declararea averii şi a intereselorArticolul 1(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:1. Preşedintele României;2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;