Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.526 din 28 iulie 2014privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014Data intrării în vigoare 08-08-2014

  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) pct. 10, 12 şi 25, precum şi ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă cuantumul remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul culturii,

  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 28 iulie 2014.Nr. 2.526.ANEXĂ Deschideți CUANTUMULremuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce facparte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţionalal Cinematografiei (CNC)