Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (**republicată**)privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012Data intrării în vigoare 03-08-2012
  Formă consolidată valabilă la data 13-06-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-06-2014 până la data de 22-08-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*)(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.543 din 03-08-2012

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 Iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificată prin Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Deşi, conform art. 80 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, Legea nr. 193/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 introduce completări la forma Legii nr. 193/2000 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008. Modificările pe care Legea nr. 76/2012 le determină asupra Legii nr. 193/2000 republicată (prin art. 38 pct. 1-3), astfel cum a precizat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013, se aplică o parte cu data de 1 iulie 2013 (pct. 1 şi 2) şi o parte cu data de 15 februarie 2013 (pct. 3). Ulterior, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 a fost modificată de LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013, astfel încât dispoziţiile art. 38 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 76/2012, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2013. Forma Legii nr. 193/2000 republicată pe care se realizează aceste modificări este Legea nr. 193/2000 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012.Considerăm că modificările determinate de art. 38 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012 asupra LEGII nr. 193/2000 rep în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 sunt incluse în forma republicată a Legii nr. 193 din MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012, chiar dacă se aplică începând cu data de 1 octombrie 2013, conform art. 82 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.──────────
  Capitolul I