Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (**republicată**)privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012Data intrării în vigoare 03-08-2012
  Formă consolidată valabilă la data 13-06-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-06-2014 până la data de 26-05-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.543 din 03-08-2012

  Notă CTCE Forma actualizată a LEGII nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (Rep. 3) din Monitorul Oficial nr. 543 din 3 august 2012 la data de 13 Iunie 2014 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificată prin Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010.
  Notă CTCE Deşi, conform art. 80 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, Legea nr. 193/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 introduce completări la forma Legii nr. 193/2000 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008. Modificările pe care Legea nr. 76/2012 le determină asupra Legii nr. 193/2000 republicată (prin art. 38 pct. 1-3), astfel cum a precizat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013, se aplică o parte cu data de 1 iulie 2013 (pct. 1 şi 2) şi o parte cu data de 15 februarie 2013 (pct. 3). Ulterior, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 a fost modificată de LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013, astfel încât dispoziţiile art. 38 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 76/2012, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2013. Forma Legii nr. 193/2000 republicată pe care se realizează aceste modificări este Legea nr. 193/2000 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012.Considerăm că modificările determinate de art. 38 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012 asupra LEGII nr. 193/2000 rep în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 sunt incluse în forma republicată a Legii nr. 193 din MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2012, chiar dacă se aplică începând cu data de 1 octombrie 2013, conform art. 82 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.(2)