Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.12.2017), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2006pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 06-11-2006
    Formă consolidată valabilă la data 03-06-2014 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-06-2014 până la data de 17-12-2017

    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 03 Iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.326 din 16 mai 2008; RECTIFICAREA nr. 2.326 din 16 mai 2008; ORDINUL nr. 2.259 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 2.461 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 2.357 din 20 mai 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Secţiunea I
    Modalităţi de înregistrare în contabilitateCapitolul I Înregistrarea în contabilitatea Centrului Naţional al CinematografieiArticolul 1 În contabilitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, derularea operaţiunilor privind Fondul cinematografic se efectuează potrivit monografiei prevăzute în anexa nr. 1.Capitolul II Prevederi generale pentru operatorii economici producători de filmArticolul 2