Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 15 septembrie 2010privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 4 octombrie 2010Data intrării în vigoare 07-10-2010
    Formă consolidată valabilă la data 05-05-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2014 până la data de 21-07-2019

    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 05 Mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 30 aprilie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Capitolul I
    Dispoziţii generaleArticolul 1În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, şi taxe, prevăzute în anexa nr. 5.Articolul 2Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele şi taxele se fundamentează, se aprobă şi se încasează conform instrucţiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.Articolul 3