Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 139 din 15 septembrie 2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 4 octombrie 2010Data intrării în vigoare 07-10-2010
    Formă consolidată valabilă la data 05-05-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2014 până la data de 26-08-2019

    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 05 Mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 30 aprilie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere art. 4 şi art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 10 alin. (1) şi (3) şi art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.---------Formula introductivă a ordinului a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 9 mai 2014.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.