Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 5 decembrie 2005Data intrării în vigoare 08-12-2005
    Formă consolidată valabilă la data 08-05-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-05-2014 până la data de 26-05-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 339 din 29 noiembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1095 din 5 decembrie 2005, la data de 08 Mai 2014 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011; LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012; LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    **) Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010, în decurs de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al plantelor şi substanţelor prevăzute la art. I şi II are obligaţia să distrugă, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele şi substanţele pe care le deţine.În perioada prevăzută la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul plantelor şi substanţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt interzise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(2) Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă şi preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, şi altor dispoziţii aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.