Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 28 martie 2013 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013Data intrării în vigoare 15-04-2013
    Formă consolidată valabilă la data 28-04-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-04-2014 până la data de 25-06-2019

    --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 Aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Capitolul I
    Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice, precum şi a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, potrivit legii.(2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Ministerul.(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare comisii zonale, funcţionează ca organisme ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice.