Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.27 din 4 martie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014Data intrării în vigoare 19-03-2014

    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) subpct. 1.2 al pct. 1 şi pct. 1.2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare;b) pct. 95, 106, 112 şi 119 din Instrucţiunile privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.----------- *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.Articolul 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 4 martie 2014.Nr. M.27.
    Anexă Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul ApărăriiNaţionale