Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013Data intrării în vigoare 11-10-2013
    Formă consolidată valabilă la data 07-03-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-03-2014 până la data de 21-06-2019
    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 07 Martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare,având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la creditare şi garantare şi, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii,pentru menţinerea activităţii şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi pentru menţinerea şi crearea de locuri de muncă pentru populaţie, în condiţiile unei rate a şomajului îngrijorătoare, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul acestora, cauzate de dificultăţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfăşurării activităţii,ţinând cont că unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile şi serviciile, sunt grav afectate de condiţiile economico-financiare actuale,diminuarea creditelor care se acordă de către bănci întreprinderilor mici şi mijlocii se impune a fi stopată urgent, astfel încât acestea să îşi poată continua finanţarea activităţii şi plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.Considerând că situaţia economică este una excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată în procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013, aşa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar Internaţional.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţăCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se aprobă Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit în continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.