Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003Data intrării în vigoare 10-05-2003
    Formă consolidată valabilă la data 01-02-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2014 până la data de 18-07-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2003, la data de 01 Februarie 2014 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003; LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la baza următoarele obiective:a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;b) responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor;c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse;d)