Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 7 octombrie 2004Data intrării în vigoare 07-10-2004
    Formă consolidată valabilă la data 29-04-2011Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-04-2011 până la data de 20-05-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 4.839 din 1 octombrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 916 din 7 octombrie 2004, la data de 29 Aprilie 2011 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.383 din 16 octombrie 2006; ORDINUL nr. 1.449 din 3 iulie 2007; ORDINUL nr. 4.898 din 28 iulie 2008; ORDINUL nr. 5.092 din 8 septembrie 2009; ORDINUL nr. 4.016 din 6 aprilie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu",
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Pentru obţinerea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;b)