Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 62 din 2 august 2013pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013Data intrării în vigoare 26-08-2013În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2007 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 28 decembrie 2007.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 2 august 2013.Nr. 62.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei