Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000Data intrării în vigoare 18-05-2000
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2014 până la data de 20-05-2019
  ---------------
  Notă CTCE
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANTA nr. 83 din 29 august 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013..Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispozitii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sanctionare a faptelor de corupţie şi se aplică urmatoarelor persoane:a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;b)