Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 2 noiembrie 2011Data intrării în vigoare 02-11-2011
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2014 până la data de 30-05-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.774 din 02-11-2011

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 iulie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 2 noiembrie 2011, la data de 01 Februarie 2014 este realizatăprin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012; LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 7 octombrie 2005, şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea , nr. 636 din 24 iulie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 500/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane:a) cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură;b) cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură.