Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 80 din 24 august 2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000Data intrării în vigoare 30-08-2000
  Formă consolidată valabilă la data 08-07-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-07-2013 până la data de 17-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 80 din 24 august 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 413 din 30 august 2000. la data de 08 Iulie 2013 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005; LEGEA nr. 288 din 5 august 2009; LEGEA nr. 218 din 2 iulie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 11-03-2003 Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003.
  La data de 22-12-2005 Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.La data de 10-10-2009 Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) Produsele şi materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă respectă condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.(2)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!