Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 27 din 5 august 1996 (**republicată**)privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 13 august 1997Data intrării în vigoare 13-08-1997
    Formă consolidată valabilă la data 07-07-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-07-2013 până la data de 04-06-2020

    Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANTA nr. 27 din 5 august 1996(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.194 din 13-08-1997

    --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 07 Iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 abrogată de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDINUL nr. 1.606 din 27 octombrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.------------** Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 96 din 10 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 5 august 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996.Articolul 1(1) Personalul instituţiilor publice şi al unităţilor de cult, încadrat pe funcţii care necesita studii superioare şi medii de specialitate, cu locul de muncă în localităţile rurale din Munţii Apuseni, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, şi care îşi stabileşte domiciliul în aceste localităţi, are dreptul la material lemnos pe picior, pentru construirea unei locuinţe, extinderea sau repararea locuinţei existente şi a anexelor gospodăreşti, cu obligaţia achitării a 50% din contravaloarea materialului.(2) Persoanele îndreptăţite beneficiază de acordarea materialului lemnos de construcţie, în condiţiile prezentei legi, astfel:a) până la 30 mc/familie, pentru construirea unei locuinţe, o singură dată;