Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006Data intrării în vigoare 07-04-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2013 până la data de 17-07-2018
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; DECIZIA nr. 1.059 din 14 noiembrie 2007; ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 31^1 alin. (2), art. 32-34 şi art. 37-41.ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2008 a fost abrogată de pct. 19 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.──────────
  Avand in vedere ca asigurarea salarizarii adecvate si nediscriminatorii a judecatorilor si procurorilor este prevazuta la cap. VI pct. 3.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 232/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, masura care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,luand in considerare faptul ca atat judecatorii, cat si procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie, criminalitate organizata si terorism au actionat in judecata Ministerul Justitiei, iar efortul bugetar pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decat cel rezultat din aplicarea prezentei ordonante de urgenta,tinand seama de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existenta unei discriminari directe intre judecatorii si procurorii care beneficiaza de sporul de 40% si cei care nu beneficiaza de acest spor, recomandand Ministerului Justitiei initierea unor modificari in sensul eliminarii acestei inegalitati,luand in considerare ca actuala grila de salarizare a judecatorilor si procurorilor este intemeiata pe vechea reglementare abrogata prin intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost aduse modificari substantiale ale prevederilor referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor cu incidenta asupra salarizarii,