Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (**republicată**) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010Data intrării în vigoare 03-12-2010
  Formă consolidată valabilă la data 23-06-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-06-2013 până la data de 23-02-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 47 din 18 mai 1992(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.807 din 03-12-2010

  --------------
  Notă CTCE
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 Iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 4 iulie 2012; LEGEA nr. 183 din 19 iunie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.----------
  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 47/1992 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.(2) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România.