Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 octombrie 1999Data intrării în vigoare 26-09-2013
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2014 până la data de 06-05-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.601 din 26-09-2013  ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 48 din 30 ianuarie 2000 respinsă de LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 20 aprilie 2000 respinsă de LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003; LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004; LEGEA nr. 7 din 6 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012; RECTIFICAREA nr. 55 din 3 octombrie 2012; LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 40, Cap. VI din LEGEA nr. 387 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 6 octombrie 2003, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile cu privire la regimul de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!