Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989(actualizată pâna la data de 14 martie 2013*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009Data intrării în vigoare 14-06-2009
  Formă consolidată valabilă la data 14-03-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-03-2013 până la data de 26-08-2019
  ------------
  Notă CTCE
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 Martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010; DECIZIA nr. 1.354 din 20 octombrie 2010; DECIZIA nr. 1.358 din 21 octombrie 2010; DECIZIA nr. 1.360 din 21 octombrie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; DECIZIA nr. 12 din 19 septembrie 2011; LEGEA nr. 42 din 8 martie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, dispoziţiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică proceselor şi cererilor pentru a căror soluţionare nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Prin DECIZIA CURŢII CONSTIŢUTIONALE nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a fost admisa execeptia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În aceste condiţii, începând cu data de 15 noiembrie 2010, dispoziţiile art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, se suspendă de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice începând cu data de 31 decembrie 2010, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Notă CTCE
  Articolul 1(1) Constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte săvârşite înainte de data de 6 martie 1945 sau după această dată şi care au avut drept scop împotrivirea faţă de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945.(2)