Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 66 din 19 octombrie 2012pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 noiembrie 2012Data intrării în vigoare 06-11-2012


  Văzând Referatul de aprobare nr. 756 din 13 iulie 2012, întocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Ghidul privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă Procedura simplificată de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 78/2008 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008, se abrogă.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Mihai ŢurcanuBucureşti, 19 octombrie 2012.Nr. 66.Anexa 1
  Deschideți GHIDprivind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinarepentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare
  Anexa 2 Deschideți PROCEDURA SIMPLIFICATĂde obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!