Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 2 februarie 2003Data intrării în vigoare 02-02-2003
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2012Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2012 până la data de 30-06-2022


  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 38 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 28 din 7 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA nr. 19 din 26 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007; ORDONANŢA nr. 8 din 30 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 18 septembrie 2008; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, referirile la gradele profesionale de "chestor-şef" şi "chestor-şef adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-şef".Conform pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, 29 alin. (2) şi (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 şi 3 ale anexei nr. 5.De asemenea, începând cu aceeaşi dată, conform pct. 26 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. I.──────────
  In temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.Capitolul I Dispoziţii generale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!