Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE nr. 1308 din 15 decembrie 1990privind organizarea unităţilor care asigura serviciile de interes local din municipiul Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 bis din 23 noiembrie 1992Data intrării în vigoare 23-11-1992


    Hotărîri*) cuprinse în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 102/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 258/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 2 iunie 1992Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Întreprinderile din municipiul Bucureşti care asigura serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare, exploatarea lacurilor, termoficare urbana, salubritate, transportul în comun, administrarea fondului locativ de stat şi de reparaţii şi întreţinere a tramei stradale se organizează ca regii autonome de interes local.
    Articolul 2Regiile autonome de interes local înfiinţate în conformitate cu art. 1 beneficiază de alocaţii de la bugetul statului pentru dezvoltarea tehnico-edilitara a oraşului, modernizarea tehnologică, creşterea siguranţei şi calitatea serviciilor.---------------- *) Hotărîri adoptate anterior intrării în vigoare a Constituţiei, care, pentru punerea în aplicare, au fost transmise, la data aprobării, organelor interesate.Textul acestor hotărîri va fi coroborat cu prevederile actelor normative adoptate ulterior.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------