Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 856 din 19 decembrie 1997privind disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii, pentru judeţul Braşov, pe anul 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 19 decembrie 1997Data intrării în vigoare 19-12-1997


    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 30 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă preluarea la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1997 a sumei de 12.716 milioane lei, disponibilizata din bugetul judeţului Braşov pe anul 1997, la transferurile din bugetul de stat, pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transportul urban, în comun, de călători.
    Articolul 2Se aprobă majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii cu suma de 9.066 milioane lei şi a transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii cu suma de 3.650 milioane lei, pentru judeţul Braşov, pe anul 1997, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1997, pentru acoperirea, în principal, a cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii aferente unităţilor sanitare, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare, precum şi a altor acţiuni urgente, stabilite de consiliile locale şi de consiliul judeţean, potrivit legii, respectiv a unor cheltuieli de capital la obiective de investiţii în domeniul gospodăriei comunale şi transporturilor.Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru delegatpe lângă primul-ministru pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,
    Remus OprisMinistrul finanţelor,Daniel Daianu------------------