Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 14 din 26 august 2011pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 26 octombrie 2011Data intrării în vigoare 26-10-2011

    În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Normele procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională şi Direcţia de conduită şi disciplină profesională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei ConsultanţilorFiscali,Daniel ChiţoiuBucureşti, 26 august 2011.Nr. 14.Anexă Deschideți NORME PROCEDURALEprivind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali