Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 221 din 11 noiembrie 2010pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2010Data intrării în vigoare 29-11-2010
    Prezenta formă este valabilă începând cu data de 29-11-2010 până la data de 15-04-2021


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Se ratifică Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, numită în continuare Convenţie, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare la data de 3 mai 2008.
    Articolul 2În temeiul art. 33 din Convenţie, se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap în calitate de autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenţiei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 221. Deschideți CONVENŢIEprivind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!