Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 20 octombrie 2010pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 noiembrie 2010Data intrării în vigoare 05-11-2010În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010.
    Articolul 2(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să încheie acordurile aferente măsurilor-suport, dezvoltate pe baza Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(2) Acordurile aferente măsurilor-suport vor fi semnate pentru partea română de către Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, şi de către ministerul sau entitatea competentă în domeniul la care se referă măsurile-suport.(3) Acordul aferent unei măsuri-suport va stabili termenii şi condiţiile asistenţei financiare, precum şi rolul şi responsabilităţile părţilor contractante, fără a se depăşi sfera stabilită prin Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu
    Ministrul afacerilor externe,Teodor BaconschiBucureşti, 20 octombrie 2010.Nr. 1.065.
    Deschideți ACORD-CADRUîntre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programuluide cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrulUniunii Europene extinse