Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL FAMILIEI din 1953 (*republicat*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 25 noiembrie 2010Data intrării în vigoare 18-04-1956
    Formă consolidată valabilă la data 25-11-2010Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-11-2010 până la data de 12-06-2011

    Abrogat de Articolul 230, Capitolul X din LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 la data 13-06-2011

    -----------*) Codul familiei a fost adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat şi completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 şi republicat în B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956.Lucrarea redă textul republicat cu modificările ce i s-au adus prin DECRETUL nr. 779/1966 (B.Of. nr. 64 din 8 octombrie 1966), LEGEA nr. 3/1970 (B.Of. nr. 70 din 25 iunie 1970) abrogată de ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 şi DECRETUL nr. 174/1974 (B.Of. nr. 108 din 1 august 1974) abrogat de LEGEA nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curţii de Conturi, publicată M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993; LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990; LEGEA nr. 48 din 16 iulie 1991; ORDONANŢA DE URGENŢĂ a GUVERNULUI nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, publicată în M. Of. nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări prin LEGEA nr. 87/1998, publicată în M. Of. nr. 168 din 29 aprilie 1998 abrogată de LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din LEGEA nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M. Of. nr. 35 din 28 ianuarie 1999; LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007; DECIZIA nr. 755 din 24 iunie 2008; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010.
    Articolul 1În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei.Statul apara interesele mamei şi copilului şi manifesta deosebită grija pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii.Familia are la baza căsătoria liber consimţită între soţi.În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale.Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor.Articolul 2Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material.