Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 28 octombrie 1996Data intrării în vigoare 28-10-1996
  Formă consolidată valabilă la data 05-09-2010Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-09-2010 până la data de 18-07-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 05 Septembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005 abrogată de LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007; LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008; LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003 prevede:"15. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 următoarele sintagme vor fi înlocuite după cum urmează:- Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;- Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;- Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;