Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie 2000Data intrării în vigoare 01-04-2001
  Formă consolidată valabilă la data 01-04-2010Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2010 până la data de 31-12-2010

  Abrogat de Articolul 196, Capitolul X din LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 la data 01-01-2011

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 19 din 17 martie 2000, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2000, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 octombrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 16 din 10 ianuarie 2002, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000; RECTIFICAREA nr. 294 din 30 decembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 27 iunie 2001 respinsă de LEGEA nr. 341 din 31 mai 2002; LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001; LEGEA nr. 16 din 10 ianuarie 2002; LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002; RECTIFICAREA nr. 338 din 31 mai 2002; LEGEA nr. 341 din 31 mai 2002; LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002; ORDONANŢA nr. 61 din 29 august 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003 respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003; RECTIFICAREA nr. 577 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 276 din 23 iunie 2004; LEGEA nr. 352 din 15 iulie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004; LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004*****); LEGEA nr. 534 din 25 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 29 decembrie 2004; LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 321 din 10 noiembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005; LEGEA nr. 44 din 8 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006; ORDONANŢA nr. 42 din 16 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 septembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 20 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007; DECIZIA nr. 264 din 20 martie 2007; LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 40 din 22 august 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007*********); ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007; LEGEA nr. 387 din 31 decembrie 2007; LEGEA nr. 11 din 15 ianuarie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008; ORDONANŢĂ nr. 26 din 27 august 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 18 septembrie 2008; LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008; LEGEA nr. 218 din 27 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008; DECIZIA nr. 82 din 15 ianuarie 2009; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009; LEGEA nr. 39 din 13 martie 2009; LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009; LEGEA nr. 273 din 7 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; LEGEA nr. 12 din 26 ianuarie 2010; LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:**) Conform art. 196 din acest act normativ, prezenta lege intră în vigoare în termen de un an de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 si 186, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. În consecinţă, şi modificările aduse de actele invocate mai sus se aplică de la data de 1 aprilie 2001.***) Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, în cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale", denumirea "Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă", iar denumirea "agenţiile de ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucuresti" se înlocuieşte cu denumirea "agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucuresti".****) Conform pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, în cuprinsul legii denumirile Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, respectiv Comisia Naţională pentru Statistică se înlocuiesc cu denumirile Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi, respectiv, Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.*****) Legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, enumerate mai jos, reglementează cotele de contributie de asigurări sociale, cuantumul indemnizaţiilor care se acordă în baza Legii nr. 19/2000, precum şi valoarea punctului de pensie:- LEGEA nr. 191 din 18 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 18 aprilie 2001;- LEGEA nr. 744 din 6 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001;