Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006Data intrării în vigoare 02-05-2006
    Formă consolidată valabilă la data 29-01-2010Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-01-2010 până la data de 25-06-2019
    ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 370 din 25 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.290 din 24 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.505 din 12 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 69 din 29 ianuarie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se stabilesc paşapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare paşapoarte electronice, având forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008.(2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008.