Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.061/C din 9 noiembrie 2009privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 noiembrie 2009Data intrării în vigoare 18-11-2009

  Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 şi al art. 6 pct. VI.1 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 noiembrie 2009.
  Nr. 3.061/C.Anexa nr. 1LISTApersoanelor care solicită redobândirea cetăţenieiromâne, cu menţinerea domiciliului în străinătate
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  Anexa nr. 2LISTApersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în România
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----