Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 4 noiembrie 1997Data intrării în vigoare 04-11-1997
  Formă consolidată valabilă la data 25-07-2005Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-07-2005 până la data de 03-07-2020
  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din 4 noiembrie 1997, la data de 25 iulie 2005 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  *) Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dându-se textelor o nouă numerotare. Menţionăm ca Legea nr. 169/1997 conţine şi unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991.
  Legea nr. 18/1991 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1998 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 23 ianuarie 1998; LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998; ORDONANŢA nr. 90 din 26 august 1998; LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998; LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999; ORDONANŢA nr. 69 din 24 august 2000; LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002.
  1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!