Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 42 din 24 aprilie 1997pentru completarea Deciziei C.N.A. nr. 175 din 9 decembrie 1993 privind aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replica în cadrul programelor audiovizuale
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 bis din 21 mai 1997Data intrării în vigoare 21-05-1997


    În scopul armonizării legislaţiei interne cu legislaţia europeană în domeniul audiovizualului,în temeiul prevederilor art. 32 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 şi în conformitate cu prevederile art. 29 din aceeaşi lege,Consiliul Naţional al Audiovizualului decide:Articolul 1Se înlocuieşte textul punctului 4 alineatul 1 al Deciziei C.N.A. nr. 175/1993 privind aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replica în cadrul programelor audiovizuale cu următorul text:
    "Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, cu statut de rezident sau stabilite în România, care se considera vătămate într-un interes legitim, moral sau material, printr-o comunicaţie audiovizuala, au dreptul sa ceara rectificarea necesară. În cazul în care aceasta se refuza, au dreptul la replica".
    Articolul 2Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării ei, iar nerespectarea prevederilor sale se sancţionează conform Legii audiovizualului nr. 48/1992.PREŞEDINTELE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,MIRCEA SORIN MOLDOVAN------------------------