Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 509 din 10 iulie 2009privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 509 din 10 iulie 2009
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.471 din 14 august 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 august 2009Data intrării în vigoare 20-08-2009În temeiul prevederilor art. 317 din cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statAnexă Deschideți NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului