Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN Nr. 4.055 din 5 iunie 1996pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 14 iunie 1996Data intrării în vigoare 14-06-1996Ministrul învăţământului,având în vedere prevederile art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului,emite următorul ordin:
    Articolul 1Se aprobă Normele privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, şi elevii şi studenţii bursieri ai statului român, care studiază în România, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare îşi încetează valabilitatea.Articolul 3Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României.Ministrul învăţământului,Liviu Maior
    Anexa 1 NORMEprivind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat1. Elevii şi studenţii români din învăţământul de stat, cursuri de zi, elevii şi studenţii bursieri ai statului român, care studiază în România, beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval în tot timpul anului calendaristic.Elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.2. Pentru transportul feroviar, acordarea reducerilor de tarife cu 50% se face din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.3. Eliberarea biletelor speciale de călătorie şi a abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi, cu tarif redus cu 50%, se face contra cost, în baza carnetului de elev, pentru elevi, şi a legitimatiei de student pentru reducere transport, pentru studenţi, vizate la zi de către conducerea instituţiei de învăţământ.4. Conducerea instituţiei de învăţământ superior asigura vizarea la zi a legitimatiilor de student pentru reducere transport. Aceste legitimatii se completează în felul următor:- seria legitimatiei este stabilită de Ministerul Învăţământului pentru fiecare instituţie de învăţământ superior;- numărul legitimatiei se completează cu numărul matricol al studentului titular;- pentru studenţii din anii terminali, legitimatiile se vizează până la data de 30 septembrie.5. Legitimatiile de student pentru reducere transport sunt nominale, netransmisibile şi se distribuie de către instituţia de învăţământ superior numai studenţilor de la cursurile de zi şi studenţilor cetăţeni străini, bursieri ai statului român.Falsificarea legitimatiilor de student pentru reducere transport se pedepseşte conform legii.6. La pierderea calităţii de student, legitimatiile de student pentru reducere transport se anulează de către conducerea instituţiei de învăţământ superior care le-a eliberat.7. Pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, elevii şi studenţii beneficiază de reduceri pe bază de abonamente eliberate de către regiile autonome de transport, societăţile comerciale şi serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale din localitatea respectiva şi de care Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti.8. Pentru transportul local în comun de suprafaţa, elevii şi studenţii plătesc integral costul abonamentelor lunare, urmînd ca diferenţa de 50% din costul acestora să fie decontată de către instituţia de învăţământ, în baza abonamentelor nominale.9. Elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, se pot adresa în scris secretariatelor instituţiilor de învăţământ pentru a solicita achiziţionarea de către instituţia de învăţământ a abonamentului lunar sau acordarea în avans a sumelor necesare pentru achiziţionarea abonamentului lunar.Suma primită în avans de către elev sau student va fi decontată lunar pe baza abonamentului nominal.Conducerile instituţiilor de învăţământ vor stabili modalităţile de achizitionare a legitimatiilor de călătorie şi vor lua măsurile necesare pentru eliberarea acestora solicitanţilor, în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    10. În cazul în care elevii sau studenţii efectuează deplasări cu mijloace de transport aparţinând societăţilor comerciale de transport cu capital privat, aceştia plătesc integral costul abonamentului lunar pentru transportul în comun, urmînd ca diferenţa de 50% din costul legitimatiilor de călătorie sau gratuitatile să fie decontate de către instituţia de învăţământ.11. Pentru transportul pe calea ferată, studenţii şi elevii care beneficiază de gratuitate vor prezenta spre decontare biletele speciale cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a, la instituţiile de învăţământ.12. Pentru transportul naval şi auto între localităţi, elevii şi studenţii vor achită integral costul călătoriei şi vor prezenta la instituţiile de învăţământ biletele sau abonamentele pentru decontarea integrală sau, după caz, pentru decontare 50% .13. Conducerile instituţiilor de învăţământ vor lua măsurile necesare pentru ca decontarea biletelor să se facă operativ, la o dată stabilită de către acestea, în asa fel încât elevii şi studenţii să-şi poată procura noul abonament.----------------