Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 2 martie 2009Data intrării în vigoare 02-03-2009Ţinând seama de faptul că, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel mondial, accidentele de circulaţie sunt a 10-a cauză de mortalitate la toate vârstele, reprezentând 2,2% din mortalitatea globală, şi a 9-a povară globală a bolii,date fiind statisticile existente la nivel naţional, care arată că în anul 2008 numărul accidentelor de circulaţie a crescut cu aproximativ 15% faţă de anul precedent,luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducătorilor auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie, neacordarea priorităţii în trafic, coroborate cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice,având în vedere creşterea îngrijorătoare a numărului de permise obţinute cu nerespectarea prevederilor legale şi necesitatea contracarării prin măsuri ferme şi imediate a acestor situaţii, atunci când există indicii temeinice şi concrete pentru sesizarea instanţei de judecată cu privire la anularea permiselor de conducere astfel obţinute,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul UNICLa articolul 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 9.-----------