xxxx
ORDIN nr. 575 din 5 august 2008

privind încetarea stării de alertă în judeţul Neamţ

EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008

  Data intrării în vigoare 15-08-2008

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-08-2008 până la data de 21-09-2021

  Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judeţului Neamţ, domnul Toader Mocanu, exprimată în Adresa nr. 14.469 din 4 august 2008, prin care, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, solicită încetarea stării de alertă din judeţul Neamţ, stare declarată în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

  ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

  Articolul UNIC

  Se aprobă încetarea stării de alertă la nivelul judeţului Neamţ.

  Ministrul internelor şi reformei administrative,

  Cristian David

  Bucureşti, 5 august 2008.

  Nr. 575.

  ----