xxxx
ORDIN nr. 553 din 27 iulie 2008

privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi

EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 28 iulie 2008

  Data intrării în vigoare 28-07-2008

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 28-07-2008 până la data de 21-09-2021

  Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judeţului Iaşi, domnul Marius Bodea, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, cu privire la declararea instituirii stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi, conform Adresei nr. 17.664 din 27 iulie 2008,

  în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

  ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

  Articolul UNIC

  Se aprobă declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi.

  p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  Bucureşti, 27 iulie 2008.

  Nr. 553.

  -------