xxxx
ORDIN nr. 4.659.860 din 7 noiembrie 2020

privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Moţăieni, judeţul Dâmboviţa

EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 7 noiembrie 2020

  Data intrării în vigoare 07-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-11-2020 până la data de 21-09-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Moţăieni, judeţul Dâmboviţa, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,10 cazuri la 1.000 de locuitori în satul Moţăieni şi 5,88 de cazuri la 1.000 de locuitori în satul Cucuteni, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

  ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa nr. 83 din 7.11.2020 emise pe baza analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Dâmboviţa nr. 25.951 din 7.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 100 din 7.11.2020,

  în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

  şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 8.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Moţăieni, cu satele aparţinătoare Moţăieni şi Cucuteni, judeţul Dâmboviţa.
  (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:
  A.Satul Moţăieni:

  45°06'20.00070'N 25°25'03.02974'E

  45°06'12.12980'N 25°25'11.67849'E

  45°05'00.28219'N 25°25'24.61818'E

  45°05'15.92285'N 25°25'03.68440'E

  45°05'27.24735'N 25°24'57.38563'E

  45°05'34.02005'N 25°24'54.69352'E

  45°05'44.41883'N 25°24'51.57465'E

  45°05'53.43675'N 25°24'45.03242'E

  45°06'02.28014'N 25°24'51.01439'E

  45°06'23.83623'N 25°24'39.50202'E.

  B.Satul Cucuteni:

  45°06'57.82137'N 25°24'48.16527'E

  45°06'37.41040'N 25°24'48.06687'E

  45°06'26.08065'N 25°22'45.96594'E

  45°07'16.12105'N 25°23'03.79129'E

  45°07'11.24779'N 25°24'16.39679'E.

  Articolul 2

  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:

  a)identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  b)limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  c)evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a oportunităţii şi prioritizării testării persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
  d)stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei locale a acestei măsuri;
  e)interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
  – organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
  – organizarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
  – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
  – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
  – activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice;
  – organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole şi/sau concerte;
  f)slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;
  g)slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
  h)este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
  i)slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
  j)la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020, cu avizul secretarului de stat pentru culte emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  k)purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
  l)activităţile didactice care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se desfăşoare în sistem online;
  m)instituţiile publice, precum şi toţi operatorii economici publici sau privaţi vor organiza activitatea şi desfăşurarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activităţii nu permite acest lucru, se organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin 2 ore;
  n)se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; prin excepţie, se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
  o)pentru spaţiile exterioare în care se desfăşoară activităţi de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care au fost amenajate şi pot fi asimilate spaţiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică în mod similar regulile şi măsurile de protecţie sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  p)operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private îşi organizează şi desfăşoară activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00:
  – operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
  – unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

  Articolul 3

  În intervalul orar 5,00-23,00, în zonele carantinate este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:

  a)activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, mass-mediei, transporturilor şi aprovizionării populaţiei cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea activităţii, unei legitimaţii de serviciu sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională;
  b)activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, unei legitimaţii de serviciu sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională;
  c)asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  d)servicii de îngrijire personală;
  e)deplasarea pentru servicii de alimentaţie publică, exceptându-le pe cele destinate activităţii desfăşurate în restaurante şi terase care presupun consumul produselor în incinta respectivelor spaţii;
  f)alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  g)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;
  h)urgenţe medicale;
  i)participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. f)-j);
  j)tranzitarea localităţilor zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.

  Articolul 4

  În intervalul orar 23,00-5,00, în zonele carantinate este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:

  a)activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-mediei, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;
  b)activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator care să ateste activitatea profesională în intervalul orar 23,00-5,00;
  c)urgenţe medicale.

  Articolul 5

  (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea din zona carantinată, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.
  (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea din zona carantinată, o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul/reşedinţa, motivul deplasării, adresa la care se deplasează, data completării şi semnătura.

  Articolul 6

  Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa va întreprinde următoarele:

  1. va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
  2. va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;
  3. va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
  4. va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a deşeurilor medicale.

  Articolul 7

  (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător;
  e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g)urgenţe medicale;
  h)participarea la slujbele religioase de înmormântare.
  (2) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare, este permisă tranzitarea localităţilor din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.

  Articolul 8

  Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace.

  Articolul 9

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I“ al Judeţului Dâmboviţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

  Articolul 10

  Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

  Articolul 11

  Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.

  Articolul 12

  Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, după caz (e-mail: cjcci.db@gmail.com).

  Articolul 13

  Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

  Articolul 14

  Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 8.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 8.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

  Articolul 15

  Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
   Raed Arafat,
   secretar de stat

  Bucureşti, 7 noiembrie 2020.

  Nr. 4.659.860.

  -----