xxxx
LEGE nr. 146 din 23 iulie 2020

privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19

EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020

  Data intrării în vigoare 27-07-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-07-2020 până la data de 21-09-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prin prezenta lege se acordă gratuit un set de 30 de măşti de protecţie, lunar, pentru:

  a)persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c)pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 1.000 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
  d)persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 2

  (1) În vederea asigurării protecţiei cetăţenilor de pe teritoriul României în actualul context epidemiologic determinat de răspândirea noului coronavirus, Ministerul Sănătăţii achiziţionează, prin Compania Naţională Unifarm - S.A., măştile de protecţie, conform standardelor europene în vigoare, preponderent de la producători interni.
  (2) Fondurile necesare achiziţionării şi distribuţiei măştilor de protecţie către populaţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

  Articolul 3

  (1)Autorităţile publice locale au obligaţia să întocmească liste nominale cu persoanele beneficiare prevăzute la art. 1 şi să le transmită direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea stabilirii necesarului de repartizat.
  (2) Distribuirea măştilor de protecţie se realizează de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti către autorităţile publice locale.
  (3)Autorităţile publice locale asigură distribuirea măştilor de protecţie, în mod gratuit, către fiecare beneficiar prevăzut la art. 1.

  Articolul 4

  Prevederile prezentei legi se aplică până la încheierea pandemiei de coronavirus COVID-19, declarată oficial de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   

   PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
   ION-MARCEL CIOLACU
   p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
   ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  Bucureşti, 23 iulie 2020.

  Nr. 146.

  ----