xxxx
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020

pentru perioada Stării de Alertă

EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  www.mai.gov.ro

  Data intrării în vigoare 15-05-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-05-2020 până la data de 21-09-2021

  DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

  - stare de alertă -

  Nume, prenume ...........................................

  Data naşterii ....../....../......

  Adresa locuinţei ..................................................

  Se va completa adresa locuinţei în care persoana locuieşte în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menţionată în actul de identitate.

  Locul/locurile deplasării:

  ...................................................................

  Se vor menţiona locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenţionează să-şi desfăşoare traseul.

  Motivul deplasării în afara localităţii/zonei metropolitane:

  o 1. interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

  o 2. în scop umanitar sau de voluntariat;

  o 3. realizarea de activităţi agricole;

  o 4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

  o 5. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;

  o 6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

  o 7. asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

  o 8. activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

  o 9. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;

  o 10. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

  o 11. alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere; asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi; deces al unui membru de familie).

  Data ................. Semnătura .................

  -----