xxxx
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 13 mai 2020

  Data intrării în vigoare 13-05-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-05-2020 până la data de 21-09-2021

  De acord

  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN

  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

  ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 23 din 13.05.2020,

  pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

  Articolul 1

  (1) Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei.
  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 2

  (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

   

   Ministrul afacerilor interne,
   Marcel Ion Vela

  Bucureşti, 13 mai 2020.

  Nr. 12.

  -----